A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Genforeningssten

Bevidstheden om nederlaget i 1864 levede stærkt i den danske befolkning ved Genforeningen i 1920, så derfor kom Genforeningen til at stå som en glædelig opfyldelse af en gammel drøm. Mange steder var det veteraner fra 1864, der afslørede genforeningsstenene.

I modsætning til de fleste andre kategorier af mindesmærker fandt rejsning af genforeningssten sted inden for en meget kort periode: Over halvdelen af genforeningsstenene er rejst i 1920, og de fleste andre i årene umiddelbart efter. Der blev dog også rejst 35 mindesten i 1930 i anledning af 10-års jubilæet.

Fra 1920 til 1938 blev der rejst ikke mindre end 561 genforeningssten.

Det diskuteres om Genforeningsstenene skal betragtes som ca. 600 forskellige mindestene, hvoraf nogle er mere interessante end andre,  eller som et samlet monument, der giver udtryk for både danskernes glæde og taknemmelighed over genforeningen, men også en enestående stærk fællesskabsfølelse, siden der blev rejst sten i alle hjørner af Danmark, uanset om man på det pågældende sted havde haft berøring med Sønderjylland. 

Den eneste fuldstændige registrering af samtlige genforeningssten er udarbejdet af Jens Anker Ambirk og findes på hjemmesiden http://ambirk.eu/genforeningsstene/. Her kan man søge de enkelte sten både ud fra kortmateriale og en alfabetisk fortegnelse ligesom der er linket til yderligere oplysninger om de enkelte sten. Ambirks hjemmeside angiver også andre genforeningsminder end sten, f.eks. kirker, træer m.m. Ambirks hjemmeside angiver 20 genforeningssten som forsvundne.

Den første registrering af genforeningssten findes i Johannes Vejlagers "Genforeningsmindesmærkernes historie", Konrad Jørgensen Forlag, Kolding 1939. Endvidere har Slot- og Kulturstyrelsen udarbejdet en registrering på www.monument.dk

Endelig rummer Trap Danmark også mange oplysninger om genforeningsstenene.

Kirke- og kulturminister Mette Bock besluttede i efteråret 2018 at frede samtlige genforeningsten og -mindesmærker. Fredningen forventes afsluttet i løbet af 2020, når alle, som har en genforeningssten placeret på sin ejendom har fået besked. Det er dog tilladt at opmale inskriptioner på stenene og vedligeholde arealet omkring dem.