A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Hjemmet i Flensborg

Betegnelse for den navnkundige redaktør af Flensborg Avis Jens Jessens bolig i Mariegade i Flensborg. I de første år efter Genforeningen blev huset brugt til dansk skole. I dag er bygningen dansk forsamlingshus og hjemsted for Det lille Teater, som er det danske mindretals amatørteater.

Selve teaterbygningen var oprindelig lægebolig. Fra århundredskiftet var det redaktør Jens Jessen's vinterbolig i Flensborg frem til hans død i 1906. Om sommeren boede han på "Fjordmark" i Kollund.I 1920 overtog foreningen "Flensborgsamfundet" bygningen og stillede den til rådighed for flensborgsk ungdom og som gæstehjem for besøgende nordfra.

Fra oktober 1920 til april 1923 havde Duborg-Skolen til huse her. I de følgende år var det især Flensborg Ungdomsforening, der holdt til i "Hjemmet" med foredrag, folkedans og andre aktiviteter.Efter krigen stod "Hjemmet" igen til rådighed for såvel ungdom som distrikter under Sydslesvigsk Forening. Hjemmet ejes i dag af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.