A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Jernved/Dänischwohld

Skovområde beliggende mellem Ekernførde, Ejderen og Kieler Bugt. Kaldes også Dänischwohld (Danskerskoven). Det havde navn efter den uvejsomme skov, der i den nordiske mytologi adskilte menneskenes verden Midgård fra Udgård, hvor jætterne boede. Området blev koloniseret omkring år 1200 hovedsageligt af tyske kolonister ved kongens hjælp, og krongodset blev i 1260 pantsat til de holstenske grever, der her fik en magtbase i den sydlige del af Slesvig. Fra området stammer flere slesvig-holstenske adelsslægter.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.