A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Jardelund Moor/Frøslev Mose

Jardelund Moor udgør sammen med Frøslev Mose på den danske side af grænsen et naturområde på godt 500 ha, hvoraf 280 ha er mose. Afvandingsprojekter efter 2. Verdenskrig udtørrede efterhånden mosen og det naturlige dyre- og planteliv forsvandt. I 1995 blev grøfter i og omkring mosen lukket, så den naturlige mosedannelse kunne tage fart igen. I den vestlige del af mosen, er der skiltet til en hytte, hvor man kan få flere informationer. En sti fører herfra 2,5 km rundt i mosen.