A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Ladegård

Ladegården (ty.: Vorwerk) er oprindeligt driftsdelen af en hovedgård i modsætning til beboelsesdelen, kaldet ”borggården”. Siden også brugt om kongers og hertugers store gårde, som de oprindeligt drev for egen regning og fra begyndelsen af 1600-tallet ofte bortforpagtede på åremål.

Af Carsten Porskrog Ramussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.