A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Sådan optages du på kollegiet

For at komme til at bo på Arveprins Knuds Kollegium skal du sende en ansøgning til

Grænseforeningen
att. Gunvor Vestergaard
Peder Skrams Gade 5
1054 København K

Du kan også sende ansøgningen pr. mail til Gunvor på adressen gv@graenseforeningen.dk

I ansøgningen skal du oplyse

1. Navn, adresse, e-mail adresse og telefon-nummer.

2. Lidt om dig selv, din forbindelse til Sydslesvig og hvilken uddannelse du har søgt/søger ind på, eller hvilken uddannelse du er i gang med.

3. Hvis du søger optagelse med henvisning til, at du har engageret dig i mindretallets arbejde, f.eks. som spejder- eller idrætsleder i SdU eller som Elevambassadør, skal du beskrive, hvilket arbejde du har deltaget i og vedlægge beskrivelsen en anbefaling/udtalelse fra f.eks. en distriktsleder, lærer el. lignende.

Efter at vi har modtaget ansøgningen optages du på kollegiets venteliste. Vi sender en kvittering og et kodenr. til dig, så du kan se hvor du befinder dig på ventelisten.

Du forbliver på ventelisten ved hver tredje måned i en e-mail at tilkendegive din fortsatte interesse. Hver gang du melder tilbage indenfor det oplyste tidsrum, bliver du tildelt et point. Har du ikke meldt tilbage i et år, bliver du slettet fra listen.

Kollegiet er primært er forbeholdt unge, der skal starte på eller er i gang med en bacheloruddannelse, erhvervsuddannelse el.lig. Studerende på en kandidatuddannelse kan ikke optages på kollegiet. Det er dit ansvar at gøre opmærksom på, hvor du er i dine studier og sørge for at blive slettet af ventelisten, hvis du ikke længere er berettiget til et værelse.

Husk altid at meddele os eventuel ny e-mail adresse.

Det er vigtigt at søge om et værelse i god tid inden du påbegynder en uddannelse i København I gennemsnit står man på venteliste i 2 år, men det kan variere meget.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du rette telefonisk henvendelse til Gunvor Vestergaard på tlf. 0045 30 26 51 29 eller sende e-mail på adressen gv@graenseforeningen.dk