Litteraturliste

Litteraturliste
 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig rummer stort set alt relevant skøn- og faglitteratur vedrørende Sønderjylland, Sydslesvig, mindretal og mindretalspolitik. Brug bibliotekets og studieafdelingens søgefunktion.

 Hvis du har brug for en kildetekst her og nu kan Grænseforeningens database måske bruges.