Lokalforeninger

Grænseforeningen er paraplyorganisation for 55 aktive og selvstændige lokalforeninger med egne vedtægter, generalforsamling, bestyrelse osv. Lokalforeningerne gennemfører foredragsarrangementer, ture til Sydslesvig, sangaftener og meget andet. Klik på menupunktet Foreningsliste og regioner til venstre og find lokalforeningen nærmest dig.

Hver lokalforening har ret til at sende mindst to sendemænd til det årlige sendemandsmøde, som er Grænseforeningens højeste myndighed. Man kan godt være medlem af Grænseforeningen uden at være medlem af en lokalforening. Alle medlemmer af Grænseforeningen har taleret på sendemandsmødet. 

Grænseforeningens sekretariat servicerer de lokale foreninger på en række områder. Klik på Service  til lokalforeninger og få alle oplysninger.

Se også yderligere information til medlemmer. Her kan Grænseforeningens medlemmer få praktiske oplysninger om adresseændring, tilmelding til PBS, fradragsregler ved donationer m.v.