Mange målesystemer var anderledes i Hertugdømmerne. Vægtlodder justeret til kontrolvejning af Slesvigholstenske Kurant, en vægtenhed for småmønt indført 1788. Foto: Nicole Kossmer.

Mange målesystemer var anderledes i Hertugdømmerne. Vægtlodder justeret til kontrolvejning af Slesvigholstenske Kurant, en vægtenhed for småmønt indført 1788. Foto: Nicole Kossmer.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture