Mindretal og mindretalrettigheder i Europa historie

MINDRETAL OG MINDRETALRETTIGHEDER I EUROPA

Historiedelen af et tværfagligt forløb samfundsfag/historie i 1.g klasse på Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF foråret 2006
Historielærer Dres Bertelsen

Problemstilling: Hvorfor har mindretalsspørgsmålet i det dansk-tyske grænseland udviklet sig i fredelig retning, og er det muligt at overføre erfaringerne til andre områder med mindretalsbefolkninger?
Specielt fokus for historie: Hvordan opstod mindretallene i det dansk/tyske grænseområde, hvilke forhold har bidraget til den fredelige udvikling og hvilke paralleller kan der drages til andre mindretalsproblemstillinger?

Uge 1
Emne, indhold, materialer:
Hvor og hvorfor findes der mindretal?
Noes, Pantheons Verdens og Danmarks Historie
Lektie:
Definér begrebet mindretal
Find eksempler på mindretal i den ganske verden, begrund valget.
Særlige fokuspunkter (Fagfaglige mål og kompetencer):
Søgning i faglitteratur
Indsigt i mindretalsdannelse og deres årsager
Væsentligste arbejdsformer:
Individuel forberedelse
bearbejdelse i grupper
fremstilling i klassen

Uge 2
Emne, indhold, materialer:
Sønderjyllands historie i kort udgave
www.graenseforeningen.dk
Lektie:
Opdeling i afsnit m. overskrifter
Notater o. det der var bekendt i forvejen fra forrige forløb
kortfattet udgave af hvorfor der er mindretal nord og syd for den danske grænse
opsummering af forhold med betydning for mindretallene
Særlige fokuspunkter (Fagfaglige mål og kompetencer):
Analyse af årsagssammenhænge
Fokus på forbindelse til tidligere gennemgået stof/kendt viden
Væsentligste arbejdsformer:
Individuelt arbejde og fremlæggelse

Uge 3
Emne, indhold, materialer:
Etablering af mindretal i Danmark og Tyskland
Kühl, Folk uden grænser, Nordisk forlag 2000
Lektie:
Kühl, s.24-29
Formulering af spørgsmål til teksten
Undersøgelse af andre folkeafstemninger efter afslutning af 1.verdenskrig på www.
Særlige fokuspunkter (Fagfaglige mål og kompetencer):
Analyse af mindretalsdannelse
Billedanalyse/propaganda
Væsentligste arbejdsformer:
Spørgsmål /svar-elev til elev
Klasseundervisning