Mindretal og mindretalrettigheder i Europa

MINDRETAL OG MINDRETALRETTIGHEDER I EUROPA

Forløbet er gennemført som et tværfagligt samarbejde mellem historie og samfundsfag i en 1.g klasse på Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF foråret 2006. Nedenstående er samfundsfagsdelen af forløbet.

Problemstilling: Hvorfor har mindretalsspørgsmålet i det dansk-tyske grænseland udviklet sig i fredelig retning og er det muligt at overføre erfaringerne til andre mindretalsområder?

Formål: Med udgangspunkt i det dansk-tyske grænseland få en forståelse for mindretalsproblemstillinger i Europa.
Se det dansk-tyske spørgsmål ud fra både et historisk, et politisk, et økonomisk og et sociologisk perspektiv.

Kompetencer: Kombinere tværfaglig viden med henblik på at forklare relevante problemstillinger og finde løsninger herpå.
Kunne bruge de forskellige samfundsfaglige discipliner til at forklare den samme problemstilling.
Blive i stand til at overføre viden fra et problemfelt til andre tilsvarende problemfelter.
Undersøge samspillet mellem nationale og globale forhold.

Litteratur:
Jørgen Kühl Folk uden grænser  Gyldendal Uddannelse 2000
Red. Jørgen Kühl En europæisk model?  Institut for Grænseforskning 2002
Jørgen Kühl Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa Institut for Grænseforskning 2003
Red. Jørgen Kühl København-Bonn Erklæringerne 1955-2005 Institut for Grænseforskning 2005
Bonn-Erklæringen og de unge Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005
Jørgen Kühl På vej mod den slesvigske model Institut for Grænseforskning
Flensborg Avis 11/2 2006 ”Solidaritet omkring mindretallets liv”
Flensborg Avis 29/4 2006 ”Mindretallet og kongeriget”
Cultures in Dialogue film og Resolutionen 

Besøg af Siegfried Matlok chefredaktør på Der Nordschleswiger og repræsentant for det tyske mindretal
Besøg af ambassadørkorpset fra Duborgskolen