Mindretallenes Hus i Flensborg er foreløbigt opgivet

Projekt Mindretallenes Hus i Nørregade i Flensborg får ikke støtte fra den danske regering. Sydslesvigsk Forening vil nu drøfte med de andre sydslesvigske foreninger og FUEN, hvad der kan gøres for at realisere Mindretallenes Hus under nye rammebetingelser, siger Jon Hardon Hansen, formand for SSF, til Flensborg Avis.

Tilføjet 10. jan 2018 - 12:34
Del nyheden

Det planlagte projekt, Mindretallenes Hus i Flensborg, vil ikke blive støttet økonomisk af den danske regering.

Det står fast, efter at formand Jon Hardon Hansen, Sydslesvigsk Forening (SSF), generalsekretær Jens A. Christiansen, SSF, og kulturminister Mette Bock (LA), tirsdag afholdt møde.  I en pressemeddelelse skriver kulturminister Mette Bock:

”Jeg har taget SSFs redegørelse til efterretning og konkluderer, at det aktuelle projekt er lukket fra den danske regerings side. Det vil vi meddele vores samarbejdspartnere i Tyskland”.

Jon Hardon Hansen siger til Flensborg Avis, at SSF herefter har tænkt sig at indstille projektet.

”Jeg vil i morgen (onsdag) foreslå SSFs hovedstyrelse, at vi stopper pakhusprojektet. Efter en tænkepause inden for SSF vil vi gerne i samarbejde med de andre dansk organisationer og FUEN drøfte, hvad der kan gøres for at realisere idéen om Mindretallenes Hus under nye rammebetingelser”, siger Jon Hardon Hansen til Flensborg Avis.

Folketingets Sydslesvigudvalg har to gange afvist ansøgninger fra SSF om bevilling til Mindretallenes Hus i Flensborg. På den baggrund er der i den senere tid blevet fremført kritik af SSF for at fremsende en ny henvendelse til kulturminister Mette Bock, ligesom kulturministeren er blevet kritiseret for at gå videre med projektet. Senest er den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, blevet inddraget i sagen efter et interview i Flensborg Avis, hvor Jon Hardon Hansen antydede, at den tyske mindretalskommitterede Hartmut Koschyk var blevet bibragt opfattelse af dansk støtte fra ambassadøren, hvilket var afgørende for tysk støtte. Selve interviewet med Jon Hardon Hansen er også blevet genstand for strid mellem SSF og Flensborg Avis, idet Flensborg Avis har valgt at offentliggøre lydfilen med interviewet med Jon Hardon Hansen.