Ministre svarer på kritik fra Grænseforeningens formand

Kulturminister Mette Bock (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har i et læserbrev i Flensborg Avis svaret på den kritik, Grænseforeningens formand, Jens Andresen, udtrykte i en kronik i samme avis 11. marts 2019. Foto: Thomas Tolstrup og Flemming Leitorp

Tilføjet 20. mar 2019 - 15:00
Del nyheden

Kulturminister Mette Bock (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ønsker at skabe de bedst mulige rammer for det fremtidige dansk-tyske samarbejde, og dette samarbejde har høj prioritet for regeringen.

Det skriver de to ministre i et læserbrev i Flensborg Avis onsdag som svar til Jens Andresen, der er formand for Grænseforeningen. Jens Andresen havde i en kronik i Flensborg Avis 11. marts udtrykt bekymring for det grænseoverskridende samarbejdes fremtid, hvis regionerne nedlægges, hvilket der er lagt op til med regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

”Det er rigtigt, som det har været fremført i debatten, at Region Syddanmark har været en vigtig dynamo i Region Sønderjylland-Schleswig. Vi har dog også tillid til, at kommunerne kan løfte opgaven. Førhen var det Sønderjyllands Amt og kommunerne, der stod for det grænseoverskridende samarbejde, så de har allerede bevist, at de kan”, skriver de to ministre, der mener, at sundhedsreformen vil give nogle spændende muligheder for nye måder at organisere det grænseoverskridende samarbejde på, f.eks. ved en større tilknytning mellem regeringerne i København og Kiel.

”Vi har lyttet til de forslag, vi har fået fra både det danske og det tyske mindretal om, hvordan vi for eksempel kan skabe et endnu bedre samarbejde om den præhospitale indsats. Næste skridt bliver at træffe nogle gode og velovervejede beslutninger, så vi kan flytte visionerne fra tegnebræt til virkelighed”, skriver de to ministre.

Læs også: Mindretal er bekymrede for nedlæggelsen af Region Syddanmark

I regeringens udspil til en ny sundhedsreform skal de nuværende regioner erstattes af fem sundhedsforvaltninger ved udgangen af 2020, mens en del af regionernes nuværende opgaver, såsom den kollektive trafik, beskæftigelse og turismeudvikling, skal varetages lokalt i kommunerne.

Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommune er allerede i dag involveret politisk og økonomisk i samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig. Det er dog Region Syddanmark, der står for samarbejdet med den slesvig-holstenske regering i Kiel, ligesom Region Syddanmark også varetager en vigtig rolle i det delvist EU-finansierede INTERREG-samarbejde mellem Danmark og Tyskland og i mindretalssamarbejdet Dialog Forum Norden.

Læs hele læserbrevet, som de to ministre står bag, her.