National identitet

Forestillingerne om national identitet er tæt knyttet til nationalstaterne, der opstod i Europa i midten af 1800-tallet. Begreber som danskhed og fædrelandskærlighed vækker ofte stærke følelser. For hvem er vi egentlig som danskere?

Det er vanskeligt at sige, hvem der gennem historien har identificeret sig med Danmark og dansk, men der har altid været tale om en udveksling med omverdenen, og indvandring er ikke et nyt fænomen.

Danskernes selvforståelse blev udfordret efter nederlaget i 1864, da helstaten Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg og dermed to femtedele af sit areal og 1 million indbyggere.

I dag udfordres danskernes selvforståelse af blandt andet globalisering og en større grad af etnisk og religiøs mangfoldighed. En udfordring som nogle danskere hilser velkommen, mens andre er forbeholdne.