Nationale mindretal i Europa

Ca. hver syvende europæer tilhører et nationalt mindretal. Der findes op mod 500 sådanne hjemmehørende mindretal i Europa, altså mennesker som har et andet sindelag end deres statsborgerskab tilsiger. Heri er ikke medregnet etniske mindretal, som er opstået i kraft af de sidste 30-40 års folkevandringer.

I Tyskland anerkendes og støttes fire hjemmehørende mindretal, nemlig friserne, sorberne, roma sinti og det danske mindretal i Sydslesvig. Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker og mindretallet får tilskud på ca. 500 mio. kr. fra den danske stat til sit kulturelle arbejde. Samtidig er Grænseforeningen med sine 15.000 medlemmer fordelt på 75 lokalforeninger i  hele Danmark det folkelige bagland bag statstilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig.

Danmark anerkender kun et nationalt mindretal, nemlig det tyske mindretal i Sønderjylland.
 

Mindretalskort_2007_sized.jpg

Kort over de største mindretal i Europa. Der findes i virkeligheden langt flere mindretal - alene i Rusland over 150.