Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

 

 

Grænseforeningen-Guldborgsund 
er en fusion af Grænseforeningen  Nykøbing F Omegn, Grænseforeningen Østlolland, Grænseforeningen Stubbekøbing  og Grænseforeningen Nordfalster. Oprindelig stiftet 10. august 2009 og sidst fusioneret med Grænseforeningen Nordfalster 26. marts 2012. 

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, samt at styrke og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. 

Grænseforeningen mener og siger:
Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal.
Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.
Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.
Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.


Arrangementer i 2019 for Grænseforeningen Guldborgsund og Grænseforeningen Lolland:

Den årlige 3. dages bustur for 2019 den 14.-16 juni går til  Læsø. 

 Vi skal bo på hotel Jutlandia i Frederikshavn. Endeligt program følger senere.

 

 

Hotel Jutlandia i Frederikshavn

 

Oversigtskort 

 NB! Alle arrangementer vil blive omtalt i Grænsebladet og på Grænseforeningen Guldborgsunds hjemmeside.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakter

Formand
Tine Vægter
Vandværksvej 17
4800 Nykøbing Falster
Mobil 22934696

Kalender

Sted:

Restaurant Bangs Have i Maribo

Fhv. minister Bertel Haarder og nuværende medlem af Folketinget vil fortælle om: "Hvad det blandt andet vil sige at være dansk". Tilmelding senest den 10.

Sted:

Sognets Hus i Maribo

Fællesarrangement med Lolland. Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager.