Unge "konservative" hiver SSW for domstol

Tilføjet 21. jul 2013 - 12:12
Del nyheden

Den konservative ungdomsorganisation Junge Union anklager Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, for ikke længere at være et mindretalsparti, hvorfor det bør fratages sin særstatus. Landsformand for SSW, Flemming Meyer, afviser beskyldningerne. Hvorvidt SSW får lov at beholde særstatussen afgøres ved domstol til september.

Af Johan V. Bendtsen

Südschleswigsche Wählerverband eller Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) bør fratages sin særstatus. Det er den kontante udmelding fra søsterpartierne CDU og CSUs ungdomsorganisation, Junge Union.

Siden 1955 har SSW som repræsentant for det danske og det frisiske mindretal været undtaget fra den tyske valglovs spærregrænse på fem procent. I praksis fik det ved valget i 2012 den betydning, at SSW med sine 4,6 procent af stemmerne var berettiget til tre mandater i delstatens parlament. En indflydelse som betød, at SSW kunne indgå i regering med SPD og De Grønne.

Fra dansk til regionalt parti
Et af de væsentligste anklagepunkter mod SSW er, at de ikke længere udelukkende er et parti for det danske og frisiske mindretals interesser. Ved delstatsvalget i 2012 markerede partiet sig ligeledes med ønske om at hæve topskatten, styrke vindenergisektoren samt indføre skat på finansielle transaktioner. 

Ifølge de unge konservative er det særligt danske altså forduftet, og derfor må den naturlige konsekvens være, at SSWs privilegier ophæves. En af klagerne, Nicolas Sölter, udtaler til Berlingske Tidende: ”Det lyder ikke af dansk mindretal. SSW kan helt givet regere, men først når de har fået fem procent af stemmerne, efter vores mening. Med fem procent vil de have stemmer af samme kvalitet som alle andre partier. Ellers må man efter vores mening hele tiden sikre sig, at man ikke misbruger sine privilegier.”

En naturlig udvikling
Flemming Meyer, landsformand for SSW, mener ikke, at det er negativt at partiet forholder sig til flere forskellige politiske områder. Tværtimod ser han det som en nødvendighed. ”Vi er primært stadig et parti for de to mindretal. At vi så samtidig bliver et godt regionalt parti ligger i sagens natur.”

Og han uddyber sin argumentation:

”Et mindretal er selvfølgelig utrolig interesseret i, at vi har gode forhold i vores hjemstavn. Vi kan ikke overleve som mindretal, hvis vores medlemmer flytter. Altså er vi nødt til at føre en god arbejdsmarkedspolitik. Så skal de have mulighed for gode uddannelser i deres hjemstavn. Altså er vi nødt til at føre en god uddannelsespolitik. som Det samme gælder for socialpolitikken. Et mindretalsparti vores bliver automatisk også et godt - jeg vil påstå det bedste - regionale parti,” udtaler han til Berlingske Tidende.

Afgørelse til september
Fra juridisk side er der opbakning til begge synspunkter. Florian Becker, retsekspert ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel, støtter umiddelbart de unge konservatives sag. Han mener ikke længere, at båndene er specielt tætte mellem SSW og det danske mindretal, ikke mindst som følge af, at SSW rekrutterer ledere udefra og i højere og højere grad fremstår som et almindeligt parti.

På den anden side giver Hans Peter Bull, statsretsekspert og tidligere indenrigsminister i delstaten, udtryk for, at det er en helt naturlig udvikling, når SSW tager stilling til almene politiske spørgsmål. Et trumfkort i hans argumentation synes at være, at forfatningsdomstolen for få år siden kom frem til netop samme konklusion.

Om striden afgøres til den ene eller anden side får vi svar på d. 13. september, hvor sagen skal prøves ved forfatningsdomstolen i Slesvig-Holsten.