Karl Otto Meyer: Vinder vi flertallet, så flytter vi grænsen

Tilføjet 28. aug 2013 - 10:19
Del nyheden

GRÆNSEN har spurgt en række sydslesvigere, hvordan de ser på deres danskhed. Vi fortsætter med Karl Otto Meyer, der er 85 år, født i Flensborg og har gået i dansk børnehave og skole. Begge forældre tilhørte det danske mindretal. Pensioneret skolelærer, tidligere landdagsmedlem og landsformand for SSW.

- Hvornår føler du dig dansk?

”Det gør jeg da i det øjeblik, hvor jeg arbejder for danskerne. Så er jeg bedst tilpas. Så har jeg det bedst med mig selv. Når jeg går til møderne her i vort forsamlingshus. Når jeg er sammen med alle de andre fra mindretallet, så føler jeg mig godt tilpas.”

- Hvor føler du dig tysk?

”Det gør jeg aldrig. For jeg er dansker.”

- Er der for dig en modsætning mellem dansk og tysk identitet?

”Det er selvfølgelig ikke nogen modsætning, for vi må jo leve med begge sprog.  Jeg skal jo tale tysk med vores naboer, for de kan ikke dansk. Så det er så enkelt.”

- Er du en aktiv medborger?

”Jeg føler mig som værende aktiv medborger, for jeg er hele tiden med til at løse problemer, der gælder både for mindretals- og flertalsbefolkningen. Derfor synes jeg aldeles, at jeg er aktiv.”

- Hvordan er du aktiv?

”Ved at være med til at løse alle samfundets problemer til fordel for helheden, både for danskere og for tyskere. Der er jo i særdeleshed alle de kommunalpolitiske problemer, som både danskere og tyskere må beskæftige sig med. Her i Skovlund har jeg været i den situation, at jeg engang har været med til at vælge en CDU’er til borgmester, og en anden gang en SPD’er til borgmester. Men det har altid været i overensstemmelse med SSW’s partiprogram. Fra min tid i landdagen – hvor jeg sad i 24 og et halvt år – gjaldt nøjagtigt det samme; at jeg var med til at træffe beslutninger. For jeg vil være med til at træffe beslutningerne. Og beslutninger kan du kun træffe, hvis du vinder et flertal for det. Derigennem mener jeg, at jeg har ydet mit bidrag.”

- Gør det en forskel for dig, om du er aktiv i dansk eller tysk regi?

”Selvfølgelig har det altid gjort en forskel. Men jeg har altid forsøgt at arbejde mig frem til et fornuftigt flertal, som både danskere og tyskere kunne acceptere. Jeg har altid forsøgt at lægge min stemme der, hvor vi kunne opnå noget fælles for danskere og tyskere.”

- Hvad betyder grænsen?

”Stort set betyder grænsen ikke noget for mig. Jeg kan leve med den grænse, sådan som vi har den. Men jeg skal da ærlig og redeligt indrømme, at jeg håber, vi en skønne dag får ændret denne grænse.”

- Hvordan?

”Ved at vi får flertallet. Jeg belyser det for det meste med, at jeg har 12 børnebørn, og jeg har 19 oldebørn. Så på et eller andet tidspunkt vinder vi jo nok flertallet.”

- Hvad skal der så ske?

”Så ændrer vi søreme grænsen.”

- Hvordan skal den ændres?

”Jeg går ud fra, vi flytter den ned til Ejderen. Men som sagt, det er en drøm, der ligger langt ude i en fjern fremtid.”