Domstol fastslår: SSWs mandater er gyldige

Tilføjet 15. sep 2013 - 11:15
Del nyheden

At det danske mindretals parti, SSW, er fritaget for den tyske spærregrænse, er i overensstemmelse med forfatningen. Det slog den slesvig-holstenske forfatningsdomstol fast fredag.

af Johan V. Bendtsen

I Sydslesvigsk Vælgerforening, i daglig tale SSW, kan de ånde lettet op. En gang for alle blev det fredag slået fast, at SSW lever op til kriterierne for at udgøre et mindretalsparti, og at deres fritagelse fra den tyske spærregrænse på fem procent er i overensstemmelse med forfatningen.

Glædelige reaktioner
At fredagens dom faldt ud til SSWs fordel – og dermed manede anklagerne fra CDUs ungdomsafdeling Junge Union i jorden – vakte naturligvis glæde i mindretallets rækker. Torsten Albig, Slesvig-Holstens ministerpræsident, udtrykte glæde over, at domstolen ’deler hans retsopfattelse på alle punkter’. Også på den anden side af grænsen var glæden på SSWs vegne stor. Blandt andet skrev formanden for Sydslesvigudvalget, Benny Engelbrecht (S), følgende på sin facebook-side:

»Forfatningsdomstolen i Schleswig-Holstein har afsagt dom, der betyder, at SSWs fritagelse fra spærregrænsen IKKE er i strid med forfatningen, og at mindretalsbeskyttelsen dermed består - et varmt tillykke fra mig personligt og med min officielle kasket som formand for Sydslesvigudvalget også en formel hilsen fra Danmark til hele det danske mindretal med en understregning af validiteten og holdbarheden af København-Bonn erklæringerne«.

Tvivl hos dommerne
Fredagens domsafsigelse fjernede tvivlen om to vigtige spørgsmål. Det ene dog med noget mere vægt end det andet. Først og fremmest skulle dommerne tage stilling til, hvorvidt SSWs fritagelse for spærregrænsen er i overensstemmelse med forfatningen. Og her var alle syv dommere enige. Dernæst skulle dommerne vurdere, om det så er i orden at SSW har tre mandater, på trods af at partiet ikke nåede op på fem procent af stemmerne. Dette splittede dommerne. Tre mente, at SSW er berettiget til et mandat, mens fire – og altså flertallet – mente at partiet er berettiget til alle tre mandater. Således er gyldigheden af SSWs mandater bekræftet, og samtidig fjerner dommen al tvivl om, hvorledes der overhovedet eksisterer et dansk mindretal.

Fredet regering
Hvor fredagens afgørelse først og fremmest omhandler SSW, har den dog ikke desto mindre vidtrækkende betydning. Den får nemlig i praksis den betydning, at regeringskoalitionen fredes. SSW, Sydslesvigsk Vælgerforening, har siden valget i 2012 indgået i et regeringssamarbejde med SPD og De Grønne. Koalitionen af dog afhængig af SSWs mandater, da den kun har et mandats flertal. Hvis forfatningsdomstolen fredag havde underkendt to af SSWs tre mandater, kunne det altså have fået afgørende betydning for regeringssamarbejdet i landdagen i Kiel.