Ny udstilling på Sønderborg Slot sætter fokus på mindretalslivet efter krigen

Tilføjet 04. dec 2013 - 10:13
Del nyheden

Efter den tyske kapitulation i 1945 skete et afgørende vendepunkt i det danske og tyske mindretals historie. Dette er temaet for en ny udstilling på Sønderborg Slot som åbnede i weekenden.

af Johan V. Bendtsen

I maj 1945 kapitulerede tyskerne. Dette var startskuddet på vidt forskellige udviklinger for mindretalslivet henholdsvis nord og syd for grænsen. Sydslesvig var præget af nationalt opbrud, mens man i Nordslesvig begyndte retsopgøret med det tyske mindretal. Udstilling med fokus på den højdramatiske periode er netop åbnet på Sønderborg Slot.

Opgør med det tyske mindretal
Det tyske sammenbrud i 1945 betød et vendepunkt i de to nationale mindretals historie. For det tyske mindretal i Nordslesvig betød identifikationen med Det Tredje Rige, bidraget til dets krigsførelse og håbet pådets sejr, at regnskabets time nu var kommet. Mere end 3.000 mennesker blev interneret og mange tyske mindesmærker sprængt i luften. Udstillingen på Sønderborg Slot viser både billeder og husflid fra hjemmetyskere, der sad som fanger i Fårhuslejren og på Sønderborg Slot. En markant genstand er Pionier Klinkes hoved – en rest af det tyske sejrsmonument på Dybbøl som blev sprængt i luften af danske frihedskæmpere den 13. maj 1945. Pionier Klinke var blevet krigshelt fordi han havde sprængt den danske skanse 2 i luften 1864 – og selv var død af det.

Opbrud i det danske mindretal
Blandt det danske mindretal i Sydslesvig oplevede man i årene efter 1945 en voldsom vækst. Mange tusinde hidtil tysksindede sydslesvigere søgte ind i mindretallet ud fra meget forskellige motiver. En ting havde de dog alle til fælles: ønsket om, at den danske statsgrænse blev flyttet mod syd.
På udstillingen er der blandt meget andet muligheden for at se den sydslesvigske kunstner Sophie B. Jensens store maleri ”Et løfte”, der skulle minde danskerne om deres forpligtelser over for Sydslesvig – men også viser et Danmark, der efter hendes mening vendte ryggen til mindretallet.
 

Udstillingen på Sønderborg Slot er et led i ”Projekt Mindretalsliv”, der er støttet med midler fra Interreg Via. Den kan ses frem til 2. marts, 2014.