Redaktør om Togfond: Er grænselandet for defensivt?

Tilføjet 02. feb 2014 - 11:44
Del nyheden

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik i januar en aftale om den såkaldte Togfond – fordelingen af 23 milliarder kroner til forbedring af den offentlige transport over de næste mange år. Den offentlige transport i grænseregionen er dog stort set blevet overset i aftalen. Skyldes forbigåelsen økonomisk rationalitet, eller den udfordring, at man i grænseregionen er for defensiv i sit lobbyarbejde? Det spørgsmål rejser chefredaktør på Flensborg Avis Jørgen Møllekær.

af Johan V. Bendtsen

Århus, København, Esbjerg, Aalborg og Odense. Herimellem bliver infrastrukturen markant forbedret i forbindelse med den netop vedtagne aftale om Togfonden. Strækningen mellem Sønderborg og Tinglev bliver samtidig forkortet med et minut. ÉT minut. Men er det i virkeligheden grænselandets egen skyld, at man overses, når de politiske prioriteringer foretages? Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, efterlyser bedre lobbyarbejde i grænselandet.

Dårlig prioritering i Sønderjylland
Ud af de mange milliarder, som blev fordelt med den såkaldte Togfond, vil Sønderjylland blive tilgodeset med ét minuts hurtigere forbindelse mellem Sønderborg og Tinglev. Ifølge Jørgen Møllekær er prioriteringen af de infrastrukturelle forbedringer omkring strækningerne mellem de større byer ganske fornuftig ud fra en rationel betragtning. Problemet er så bare, at den minimale opmærksomhed, som Sønderjylland ofres i Togfonden, er prioriteret forkert. I stedet for en ubetydelig reduktion af rejsetiden, ville det have været langt mere virksomt, at have prioriteret et dobbeltsport mellem Tinglev og Padborg, så trafikken ikke blokeres totalt ved uheld, som det har været tilfældet flere gange.

Bærer grænselandet selv en del af skylden?
Det er dog ikke kun de danske folketingspolitikere, som kan klandres for deres storbyfetichisme. Tværtimod. Ifølge Møllekær må grænseregionens aktører og politiske meningsdannere også gribe i egen barm. Det er ikke partout de folkevalgtes prioriteringer, der bærer skylden for det faktum, at grænselandet stort set overses i Togfonden. Måske er man i grænselandet ikke god nok til sit lobbyarbejde, funderer Møllekær.

”Er vi for pæne til at gå til stålet, og proaktivt at påvirke de beslutninger, der jo nu er taget og mildt sagt ikke medfører et positivt sporskifte for udviklingsmulighederne i vores region?,” spørger chefredaktøren, og efterlyser, at man på tværs af grænsen finder sammen og tager initiativ. – http://www.fla.de/?UNF=1d