Oversigt Bordesholmalteret
PREDELLAEN
1. Abraham og Melkisedek
2. Påskemåltidet. Jesu sidste måltid med sine disciple.
3. Agape eller kærlighedsmåltidet
4. Udvandringen fra Ægypten.

PASSIONEN
1. Judaskysset.
2. Kristus hos Kajfas eller Jesus for

Oversigt Bordesholmalteret
PREDELLAEN
1. Abraham og Melkisedek
2. Påskemåltidet. Jesu sidste måltid med sine disciple.
3. Agape eller kærlighedsmåltidet
4. Udvandringen fra Ægypten.

PASSIONEN
1. Judaskysset.
2. Kristus hos Kajfas eller Jesus foran ypperstepræsten.
3. Hudstrygningen eller piskningen.
4. Tornekroningen.
5. "Ecce Homo". Se, her er manden.
6. Pilatus vasker sine hænder.
7. Korsgangen.
8. Korsfæstelsen.
9. Nedtagelsen af korset.
10. Begrædelsen.
11. Gravlæggelsen.
12. Kristus i Dødsriget.
13. Opstandelsen.
14. Den vantro Thomas.
15. Himmelfarten.
16. Pinsedagen.

DET LUKKEDE ALTER
17. Den Yderste dag. Kristus som verdensdommer.
18. Jomfru Maria som Himmeldronning.
19. Gud Fader.
20 og 21. Adam og Eva.
22. Apostle, profeter og andre væsentlige detaljer.
23. Stifterindskrift.
24 og 25. Kejser Augustus og Sibyllen.

Picture