Smagsprøve: Breve fra Treårskrigen

Tilføjet 01. apr 2014 - 18:03
Del nyheden

Nyudgivet brevveksling mellem en ung soldat ved fronten under Treårskrigen og hans far, der sad ængstelig og bange i København, dokumenterer krigens rædsler med helt ny detaljerigdom. GRÆNSEN bringer en smagsprøve på bogens illustrationer og et af brevene.

Af Rasmus Vangshardt, foto: Teatermuseet

En af de mest afgørende krige i Danmarks historie er Treårskrigen, også kendt som Første Slesvigske Krig, der udspillede sig fra 1848 til 1850.

Hofteatrets nye udgivelse Breve fra et grænseland” er en brevveksling mellem den forhenværende kongelige skuespiller Johan Daniel Bauer, der sad midt i et koleraramt København, og sønnen August, der skrev breve hjem direkte fra de voldsomme og blodige slag ved Isted og stormen på Frederiksstad i 1850.

Vi bringer her det brev, August Fridolin Bauers skrev til sin far, dagen efter at han havde deltaget i Slaget ved Isted.

 

                                      Dannevirke den 26. juli 1850.

Kære fader.

Når du modtager dette mit brev, har alt rygtet om 2 varme dages begivenheder nået dit øre, ja visselig, det var et myrderi uden lige, og vel så blodig som slaget ved Fredericia, men for at begynde med en begyndelse, vil jeg fortælle dig hvorledes det hele gik for sig. Om morgenen den 24. rykkede vi op fra en bivuakstilling ved en by, der hedder Grosssolt, og rykkede syd på mod byen Hostrup, her fik vi ordre øjeblikkelig at trække på feltvagt hen ad en skov ved byen Klappholz og Stenderup, foran hvilke en uhyre hede med lyng og tørvemose udbreder sig. Vore havde ikke så snart udsat forposterne, førend de voldsomt blev beskudte af de fjendtlige, der havde udstillet deres forpostlinie i skovkanten, og som sådan fortrinligt dækkede, vi blev tvende gange nødt til at trække os tilbage, men efter 4 timers voldsom geværild blev de nødt til at trække tilbage gennem skoven.

[…]

En brigade skulle marchere gennem Øvre Stolk og gå mod Isted By og tage den i dens venstre flanke, medens 2 brigader gik vest om og tog samme by i den højre flanke, medens tillige en del af 1. division gik endnu mere vestlig for at afskære en større del af den fjendtlige armé. Planen lykkedes kun til dels, idet den højre flanke trængte betydelig frem, men den venstre flankebevægelse lykkedes ikke vel, thi da vi kom til Øvre Stolk var den besat af 5. bataljon slesvig-holstenere samt et batteri, der, da 2 bataljoner af brigaden var fremrykket, brød frem med en voldsomhed uden mage, bønderne fyrede ligeså galt som soldaterne på os, ja endog koner og børn! Notorisk! Her faldt dødelig såret af en sådan kæltrings kugle vor tapre ædle bataljonskommandør Trepka, samt den dygtige flinke kommandør: Oberst Læssøe, Generalmajor Schleppegrell og den fortjenstfulde stabschef kaptajn Kranold.

[…]

Du vil af dette se, hvor blodigt en batalje dette har været, og desværre endnu mere forestår os, jeg skal så hurtigt som muligt meddele dig, når noget sker, det gå som det vil.
Når du skriver Richard til, hils ham så mange gange, jeg har knap tid at skrive Eder til kære forældre, endsige andre. I lang tid og ikke siden jeg drog fra Als, har jeg hørt noget hjemmefra, skriv lidt så snart som muligt til din hengivne og kærlige søn August.
Med mange hilsner til alle, men især til dig, moder og børnene, slutter jeg i det jeg beder at vi ret snart alle kan gense hinanden i bedre tider

Din
August.

P.S.
Det er i grunden noget jaskeri, men du undskylder, du kender min skrivestue, den er simpel.

 

Mikael Kristian Hansen (red.): Breve fra et grænseland. En brevveksling mellem Johan Daniel Bauer og hans søn August Fridolin Bauer under Treårskrigen 1848-50.
Udgivet af Teatermuseet i Hofteatret. 255 sider, ill., 150 kr. Kan bestilles via info@teatermuseet.dk eller tlf. 33 11 51 76.