Grænselandet som forbillede for globaliseringen

Tilføjet 02. nov 2015 - 10:59
Del nyheden

Grænselandet fremstilles ofte som værende Danmarks byrde – både socialpolitisk, økonomisk og kulturelt. Men er grænselandet og dets beboere i virkeligheden en ressource og et forbillede for samfundet?

Af Lærke Olsen, Boline Stadelund, Ane Levinsen og Anna Olesen – 3.v, Sorø Akademi.

Gennem vores tur i Sønderjylland udforskede vi fordele og ulemper ved at være en del af et nationalt mindretal, hvad enten det er på den tyske eller danske side af grænsen.

Eleverne på den danske skole i Flensborg, Duborg Skolen, gav et indblik i fordelene ved at mestre to sprog og være en del af to kulturer trods en større identitetsmæssig udfordring sammenlignet med de danske ensprogede unge. Det var f.eks. praktisk for eleverne, at de som små kunne agere talerør mellem danske og tyske børn på familieferierne. Det åbner også en række muligheder: Man har bl.a. mulighed for at studere i to lande, for eleverne på Duborg Skolens vedkommende enten i Tyskland eller Danmark, og senere har man mulighed for at  arbejde i begge lande. I tilfælde af at man f.eks. arbejder i en dansk virksomhed, der handler med Tyskland, er det også en kæmpe fordel at kunne kommunikere med tyske kunder på deres modersmål.

Endnu en fordel der blev nævnt af op til flere, der er en del af to kulturer var, at

det gode fra begge kulturer er forenet. Nogle fortalte, at de både fejrer jul og Sankt Nikolaus-dag hjemme hos sig selv. På denne måde formår de tysk-danske og dansk-tyske familier altså at forene det traditionelt konservative og formelle Tyskland med det mere afslappede og socialistiske Danmark.

Størstedelen af dem der tilhører et mindretal tror så meget på fordelene ved det, at de vil opdrage deres børn med samme værdier. 

Der er dog også problematikker ved at høre til to steder: Det er ikke unormalt, at specielt børn der tilhører to kulturer, har sværere ved at finde ud af, hvem de er, og hvor de hører til. Det er let at føle, at man ikke har etfædreland men kun til dels tilhører to forskellige lande. Man kan også føle at andre mennesker, der ikke er i samme situation, ikke fuldt ud opfatter en som værende “ægte” borger i landet eller landene, man har tilknytning til.  Måske føler man, at man tilhører det ene land mere end det andet, og er ikke sikker på om det er acceptabelt. Specielt hvis man har en familie, der har forskellige meninger om, hvilket land man tilhører mest. Hvem holder man med, når der er landskamp i fjernsynet? Og hvad fortæller man en fremmede, der spørger, hvor man kommer fra? Det er sværere at definere over for andre, præcis hvor man hører til og i hvor høj grad.   

Det er også en udfordring at tilhøre to lande, da det betyder, at man lever under to forskellige regelsæt. Der er f.eks. forskel på skattetrykket i henholdsvis Danmark og Tyskland og hvilken type eksamen, man får i de to lande.

Andre folk udnytter skolerne, der er tiltænkt børn og unge, som tilhører mindretallet, som sprogskoler. Selvom dette ikke var intentionen med disse skoler, viser det, at skolerne med deres tosprogede undervisning ses som en ressource af nogle, trods de ikke er en del af mindretallet.

Grunden til at en stor del af befolkningen ikke ser det positive ved at tilhøre et mindretal er, at de er uvidende: Uvidende over for hvad det vil sige at være del af et mindretal og kunne to sprog, og hvilke fordele der kan drages af det.   

Ungdomspartiet Junge SPitze sørger for, at der bliver ved med at være fokus på mindretallene -  både det tyske, det danske og andre mindretal verden over. Ungdomspartiet varetager mindretallets interesser og sørger for, at mindretal ikke bliver undertrykt eller glemt.

”Retten til selv at bestemme mener vi er vigtig” 
(Citat: Lasse Tästensen, Junge SPitze)

Udover at en stor del af befolkningen mestrer to sprog og er en del af både den tyske og danske kultur, er der også mange andre fordele ved at bo i Sønderjylland; området er et historisk mekka som i høj grad har haft relevans for vores nuværende samfund.

Vi oplevede også, at indbyggerne havde nemmere ved at være positive over for globaliseringen, da de, stort set hver dag,  ser hvordan to lande kan samarbejde til indbyggerne fra begge landes fordel.