Sydslesvigske årsmøder står i fornyelsens tegn

Udsnit af plakaten for De danske årsmøder i Sydslesvig, der har fornyelse som motto. Foto: SSF

Tilføjet 08. jun 2017 - 11:49
Del nyheden

Når De danske årsmøder i Sydslesvig holdes i weekenden, er det traditionen tro med en række danske ministre og folketingspolitikere som gæster. ”Fornyelse skal der til”, lyder årsmødernes motto, men fornyelse kan være et ømtåligt emne i det danske mindretal, siger årsmødernes formand Gitte-Hougaard Werner.

Unknown Object

Når De danske årsmøder i Sydslesvig holdes i weekenden, er det traditionen tro med en række danske ministre og folketingspolitikere som gæster. ”Fornyelse skal der til”, lyder årsmødernes motto, men fornyelse kan være et ømtåligt emne i det danske mindretal.

Det mener formand for årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner, der også er næstformand i Sydslesvigsk Forening. Hun pointerer, at fornyelse skal tænkes med respekt for mindretallets historie samt dets mange ildsjæle og foreninger.

”For mange er mindretallet en hjertesag. Der er mange følelser involveret, og derfor kan nogle hurtigt føle sig trådt over tæerne, når det gælder fornyelser”, siger Gitte Hougaard-Werner til Flensborg Avis.

Gitte Hougaard-Werner understreger, at fornyelse ikke nødvendigvis betyder store omvæltninger. Årsmødernes motto er både tænkt som et oplæg til debat i mindretallet og som et signal om, at årsmøderne også fornyer sig. Derfor har Gitte Hougaard-Werner bedt alle mindretalsorganisationer om at tænke fornyelsen ind i deres årsmødeplanlægning.

”Fornyelse er kun mulig, hvis alle er med, og en gang i mellem skal der ruskes lidt i folk”, siger Gitte Hougaard-Werner til Flensborg Avis.

Årsmøderne holder dog fast i traditionen om at præsentere en lang række årsmødetalere fra mindretallet, flertalsbefolkningen og Danmark samt mange underholdende arrangementer rundt om i Sydslesvig.

Blandt de danske årsmødetalere er kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), minister for udviklingssamarbejde UIla Tørnæs (V) og en række folketingsmedlemmer og forhenværende ministre.

Den slesvig-holstenske flertalsbefolkning er repræsenteret med blandt andre delstatens ministerpræsident Torsten Albig (SPD), der søndag er hovedtaler ved det store friluftsmøde i Frueskovens Idrætspark i Flensborg, landdagspræsident Klaus Schlie (CDU) og Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD).

Hele programmet kan ses på Sydslesvigsk Forenings hjemmeside.