Kulturministeren besøger Tyskland

Kulturminister Mette Bock er disse dage på besøg i Tyskland. Foto: Thomas Tolstrup

Tilføjet 09. jun 2017 - 11:51
Del nyheden

Kulturministeren har siden onsdag været på besøg i Tyskland for at fremme den kulturelle udveksling og styrke samarbejdet mellem Tyskland og Danmark. Under sit besøg har ministeren blandt andet fokus på mindretalsspørgsmål og grænselandet.

Unknown Object

I dag fredag er kulturminister Mette Bock (LA) i Flensborg, hvor hun skal mødes med repræsentanter for det danske mindretal og medlemmer af Folketingets Sydslesvigudvalg.

”Mindretalsspørgsmål og det dansk-tyske grænseland har min store interesse og med regeringsskiftet blev området på min foranledning flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet,” siger Mette Bock forud for dagens møde.  

Onsdag har kulturministeren været i Berlin, hvor hun blandt andet mødtes med forbundsregeringens kommitterede for mindretalsspørgsmål Hartmut Koschyk (CSU) for at tale om mindretallene, det dansk-tyske grænseland og markeringen af 100-året for grænsedragningen i 2020.

Der blev også talt om tre konkrete tiltag i grænselandet: Et mindretallenes hus i Flensborg, en ombygning af det tyske mindretals museum i Sønderborg og muligheden for et mindesmærke i Oksbøl, hvor mange tyske flygtninge i 1945 blev modtaget i Danmark.    

Hartmut Koschyk siger, at han og kulturministeren ser disse tiltag som ”fyrtårnsprojekter”, der symboliserer det gode dansk-tyske naboskab.

Under sit besøg har Mette Bock desuden mødt den tyske minister for Kultur og Medier, andre tyske politikere og danske repræsentanter for kulturelle netværk, der bidrager til kulturudvekslingen mellem Danmark og Tyskland, herunder den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson.

”Relationerne mellem Danmark og Tyskland skal styrkes, også kulturelt. Vi har meget til fælles med Tyskland, men vi skal fokusere bredere end på de økonomiske bånd. Jeg mærker tydeligt en stigende interesse herhjemme for tysk sprog og kultur, ikke mindst blandt de unge. Den udvikling vil jeg meget gerne være med til at støtte og fremme”, siger Mette Bock.

I weekenden deltager Mette Bock i De danske årsmøder i Sydslesvig.