Europæiske mindretal kan nu støttes med digital underskrift

Unge sydslesvigere samler underskrifter på Folkemødet på Bornholm. Nu findes der også en digital underskriftsblanket, som skal støtte borgerinitiativet Minority SafePack. Foto: Grænseforeningen.

Tilføjet 20. jun 2017 - 12:48
Del nyheden

Nu findes der en digital version af underskriftblanketten, der skal sikre de europæiske mindretal flere rettigheder. FUEN, der står bag borgerinitiativet Minority SafePack forventer, at det vil få flere til skrive under.

Unknown Object

 

Den europæiske mindretalsorganisation Federal Union of European Nationalities (FUEN) holdt kongres i Rumænien i maj måned, og siden har der eksisteret en fysisk underskriftsblanket til at støtte de europæiske mindretal gennem borgerinitiativet Minority SafePack. Nu er der også blevet lavet en digital blanket.

Inden marts 2018 skal signaturerne ligge på EU-Kommissionens bord.  Målet er at få EU til at sikre mindretallenes rettigheder i hele EU.

Som det er nu, indgår de nationale mindretal slet ikke i EUs traktater, fordi nationalstater, der har den afgørende magt, er imod det. Med underskriftsindsamlingen kan FUEN ved hjælp af en bestemmelse i Lissabontraktaten tvinge EU-Kommissionen til at forholde sig til en række forslag, der skal forbedre mindretallenes rettigheder. Men det kræver en million underskrifter fra borgere i mindst syv forskellige EU-lande.

Med den nye mulighed for at skrive under online forventer FUEN, at langt de fleste underskrifter vil komme ind digitalt.

”[Online blanketten] betyder, at de tekniske forudsætninger for en succesfuld kampagne er på plads”, siger Lorant Vincze, der er præsident for FUEN.

Ydermere vil FUEN intensivere deres indsats for at skabe opmærksomhed om underskriftsindsamlingen ved at lancere en kampagne på tværs af landene i Europa.

Et borgerinitiativ forpligter dog ikke EU-Kommissionen til at foreslå lovgivning. Og skulle Kommissionen vælge at fremlægge et lovgivningsforslag, skal dette vedtages af EU-Parlamentet og EU-Rådet før det bliver til egentlig lovgivning.

Hidtil er der kun tre borgerinitiativer i EUs historie, der er blevet til lov, og europæiske rådgivere advarer allerede nu om, at man skal afstemme forventningerne.

”Man skal være opmærksom på, at klimaet i forhold til mindretal inden for EU er blevet værre og ikke bedre”, siger Markus Warasin, der er fra det tysktalende mindretal i Italien og er rådgiver for Antonio Tajani, der er formand for EU-Parlamentet, til Flensborg Avis.

”Mindretallene skal have støtte fra EU-Parlamentet, hvor mange er mere positive overfor de små folkegrupper, hvis der skal komme et godt resultat ud af det”, siger Markus Warasin til Flensborg Avis.

Man kan skrive under på Minority SafePack her