”Självständighetsdagen” på Ålandsøerne

Dato
Sted

”Værkerne” på Frederiksvej

En anden hundredårsdag i 2017 fejres i Republikken Finland, som den 6. december på ”Självständighetsdagen” markerer løsrivelsen fra det russiske zar-rige og dermed sin endelige uafhængighed af nabomagterne Sverige til den ene side og Rusland til den anden side. Vi i Grænseforeningen er opmærksomme på den skæbne, som det nationale mindretal, befolkningen på Ålandsøerne, fik inden for grænserne af den nye nation. Så torsdag den 1. februar 2018 inviterer vi vore egne medlemmer samt medlemmerne af Foreningen NORDEN her i Sorø til en aften om Ålandsøerne. Der vil blive taget kontakt til den finske ambassade i Køben­havn for professionel assistance.