Generalforsamling

Dato
Sted

Missionshuset, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag 5. april 2018 til Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk