"Fra bondekone til borgmester" og Genralforsamling

Dato
Sted

Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg.

Else Møller fortæller om sit liv som borgmester i Kerteminde fra 2002 til 2006. Else Møller har været inspektørfrue på Hverringe Gods, hvor hendes mand var inspektør. Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 3. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk