”Hvad betyder det? En lille indføring i sprogets mangfoldighed”

Dato
Sted

Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 c, Hillerød.

Vi bruger flere gamle udtryk i det daglige, men mange af dem kender vi egentlig ikke baggrunden for, og det kan derfor være lidt interessant at kigge på historierne bag udtrykkene. Vi har jo en (naturlig?) tendens til at forfladige sproget, men hvis vi skal bevare sprogets mangfoldighed må vi gøre en indsats, som ikke er så nem, men det går ikke uden.
Gode gamle udtryk forsvinder og nye kommer til. Unge husker måske ikke altid de gamle udtryk, og de ældre forstår ikke altid de mange spændende udtryk, som dukker op i vort sprog. Med tidligere skoleinspektør Finn Nygreen ser vi kalejdoskopisk eksempler af de forskellige slags, både de gamle udtryk – og de nye. Mødet starter allerede kl. 18, da vi i fællesskab arrangerer grønlangkålsspisning med sønderjyske pølser, en øl og en snaps. I løbet af aftenen kaffe og kage. Entre incl. spisning 60 kr. Gæster 100 kr.