Generalforsamling

Dato
Sted

Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Generalforsamlingen starter traditionen tro med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og guitarspil ved Svend Erik Larsen og Dorthe Kold , Muldbjerg. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 17. september.