Generalforsamling og foredrag

Dato
Sted

Faaborgegnens Efterskole, Kirkevej 13, Horne, 5600 Faaborg

Generalforsamling. Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag (sådan skal være formanden i hænde senest 14-3)
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Kl. ca. 19.30 foredrag ved tidl. sognepræst Einar Fog-Nielsen ved Faaborg- Diernæs sogne. Han fortæller om sin bedstemors bøger, med glimt af den sønderjyske historie mellem 1864 og 1920. Ejnar Fog Nielsen har forbindelse til Sønderjylland via sin mors familie.
Entre: 50 kr. (incl. kaffe og kage)