Afstemningsfest

Dato
Sted

Seniorhuset, Skolegade 10, 6070 Christiansfeld

Festligholdelse af Afstemningsdagen den 10. februar. Festtalen holdes af kultur- og kirkeminister Mette Bock. Et mere udførligt program vil kunne læses i dagspressen. Pris inkl. kaffebord: 75 kr. Tilmelding senest mandag den 5. februar til Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78 eller mail: haugaardkolding@mail.tele.dk. Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden og Udvalget til afholdelse af Nationale Mindesamvær.