Foredrag - Anke Spoorendonk

Dato
Sted

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere justits-, kultur- og Europaminister i Landdagen i Kiel Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening. Titlen er ”Et tilbageblik. Min tid som politiker og minister.” Der serveres kaffe/kage. Trio 1-2-3 underholder. Kaffe/kage: 40 kr.
Tilmelding senest tirsdag den 13. marts til Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com eller 61778515. Alle er velkommen! Tag gerne naboer eller venner med!