Foredrag - Religiøse årsager til den Slesvigske udvandring til USA 1864-1914

Dato
Sted

Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Jan P. Jessen: Religiøse årsager til den Slesvigske udvandring til USA 1864-1914. Cand.mag. Jan Pøhlmann Jessen, der har sit eget firma ”Historie og formidling”, siger om foredraget, at det er generelt antaget, at udvandringen fra hertugdømmet Slesvig i slutningen af 1800-tallet skyldtes regionens dansk-tyske konflikter, som resulterede i de to slesvigske krige, og områdets elendige økonomi. Dette foredrag kaster et nyt lys over mindre kendte religiøse sider af udvandringen fra Slesvig til USA: Religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region, som oplevede reformationen tidligere end i det øvrige Danmark. I samarbejde med Bredsten menighedsråd, Balle Valgmenighed og Folkeuniversitet-Vejle. Betaling for kaffe kr. 25.