Medlemsmøde i kreds 20

Dato
Sted

Mødested Vestbirk Vandkraftværk, Søvejen 69, 8752 Østbirk

Vandkraftværket indviet 2.12.1924, der i disse år kæmper en kamp for at overleve og stadig producere el til systemet. Vi beser det naturskønne område og hører om værkets interessante historie. Bagefter køres til Tinghuset i Brædstrup, hvor vi under kaffen bla. evaluerer forårets Polenstur. Tilmelding senest den 16.8. til Kirsten Rykind-Eriksen rykind@bbsyd.dk.