Vennebesøg fra Sydslesvig

Dato
Sted

Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding

Vi har inviteret vore SSF venskabsforeninger fra Sydslesvig til verdens ældste højskole, Rødding Højskole, med følgende program:
Kl. 10: Gudstjeneste i Rødding Frimenigheds-kirke ved pastor Mette Geil. Kirken ligger lige ved siden af højskolen. Efter gudstjenesten introducerer forstander Mads Rykind-Eriksen os for Rødding Højskole.
Kl. 12: Middagsmad på Rødding Højskole
Kl. 13: Omvisning, fortælling og sangtime ved forstander Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 15,30: Kaffe og afslutning.
Betaling for fortæring kr. 200.
Tilmelding senest den 8.9. til rykind@bbsyd.dk, tlf. 40265489.