Fejring af 100 års dagen for afslutning af 1. verdenskrig

Dato
Sted

Kollerup kirke, Hygumvej 70, 7300 Jelling

Kl. 10: Gudstjeneste i Kollerup kirke.
Kl. 11: Klokkeringning som for 100 år siden i glæde over fredsslutningen
Mogens Ladegaard: ”Da bedstefar vendte hjem fra Den Store Krig”
Denne dag er det 100 år siden, at freden efter 1.verdenskrig proklameredes kl. 11, og alle kirkeklokker i Europa ringede en time.
I det nye menighedshus lige ved siden af Kollerup kirke vil Mogens Ladegaard fortælle om oplevelsen og forholdene i Bevtofte, hvor familien levede, om forholdene under og lige efter krigen, og især om den 10. februar 1920 – den store dag for afstemningen.
Genforeningsflag, GEM Der bliver mulighed for at købe sandwich og drikkevarer, samt kaffe og kage efter foredraget.
Arrangeret i samarbejde med Kollerup menighedsråd.
Tilmelding senest den 4.11. til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk