Oplæg og generalforsamling

Dato
Sted

Sanderum sognegård, Sanderumvej 129,Odense

Før selve generalforsamlingen vil Katrine Hoop tale om "Vi er gode nok". For sit engagement i Sydslesvig har hun i 2017 fået tildelt Grænseforeningens kulturpris. Katrine Hoop udtaler: Det er helt fantastisk, hvor mange der er med til at bevare og udvikle den danske kultur syd for grænsen.
Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. formandens beretning og drøftelse af denne
4. Regnskabsaflægelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Traktement: Kaffe med kage til en pris af kr. 40,00 / person

Der er mangler bestyrelsesmedlemmer
støt og meld jer
til at hjælpe en forening på en spændende og udfor-
drende bestyrelsespost.
Henvendelse: Formand Poul Dahl, tlf. 66 17 34 49