Grænser og naboskab - i går, i dag og i fremtiden

Dato
Sted

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Steen Bo Frandsen. Billeder og forestillinger om grænse og naboskab har længe været stærkt præget af begivenhederne i 1800-tallet og den nationale konflikt, der førte til en nationalstats-grænse og et helt forandret naboskab mellem dansk og tysk. I dag er fjendskabet historiseret og forholdet mellem naboerne har ændret karakter. Der tegner sig et billede af den nationale modsætning som en parentes i historien. Heller ikke i et længere perspektiv var det krig og konflikt, der prægede forholdet mellem dansk og tysk. Til forandringerne i naboskabet hører også, at opmærksomheden mod grænseregionen er aftaget betydeligt. Man får let det indtryk, at dansk og tysk snarere mødes i Berlin end i Flensborg og Tønder. Og hvis Sønderjylland før indtog en central plads i dansk national-ideologi, er det i dag forsvundet fra landkortet ind i en skrivebordskonstruktion med navnet Syddanmark. I foredraget vil jeg komme nærmere ind på, hvad disse udviklinger kan fortælle om historiens gang og nutidens naboskab. Steen Bo Frandsen er historiker og hans hovedområder ligger i det 19. og 20. århundrede. Han er leder af Center for Grænseregionsforskning under Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.
Han har især skrevet regionalhistorie (dansk, tysk, italiensk), herunder en doktordisputats om ”Opdagelsen af Jylland” (1814-1864), en monografi om ”Holsten i helstaten” (2006), og en tysk monografi om ”Dänemark. Der kleine Nachbar im Norden” (1994).
I dag beskæftiger han sig især med det dansk-tyske naboskab, med infrastruktur og regional udvikling i dansk og internationalt perspektiv. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.