Koncentrationslejren Husum-Svesing og generalforsamling

Dato
Sted
Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Jens-Christian Hansen. I efteråret 1944 indrettede SS en kz-lejr i nogle forfaldne barakker nær landsbyen Schwesing, ca. 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse. Den var en de af mange mindre kz-lejre, der blev spredt ud over det tyskbesatte Europa i de sidste krigsår for at udnytte kz-fangernes slavearbejdskraft i rustningsindustrien eller ved storstilede byggeprojekter under ekstreme og ofte dødbringende betingelser. Da nazisterne efter den allierede landgang i Normandiet i sommeren 1944 frygtede endnu en invasion i Jylland eller langs den Tyske Bugt, skulle kz-fanger grave tankspærringer fra den nederlandske til den danske grænse og på tværs af Slesvig-Holsten. Hertil indrettedes seks filliallejre under den store Neuengamme-koncentrationslejr ved Hamburg, heriblandt Husum-Schwesing og Ladelund umiddelbart syd for grænsen. I foredraget fokuserer Jens-Christian Hansen særligt på danskerne, der blev deporteret til Husum-Schwesing.Hvordan overlevede de i et ekstremsamfund præget af sult, sygdomme, vold og terror? Var det muligt at tænke på andre end en selv, når man skulle interagere med fremmede for at overleve i en hverdag præget af ondskab og død? Havde etiske og moralske værdier fra livet før arrestationen overhovedet værdi et sted, hvor samfundets normer var vendt på hovedet? I foredraget præsenteres eksempler på både ofre, gerningsmænd og dem ind i mellem. Hvad man endte med at være, blev ofte et valg for eller imod overlevelse.
Foredraget rundes af med at perspektivere danskernes fangeerfaring til deres centrale rolle i efterkrigstidens retsopgør og problematiske erindringskultur. Jens-Christian Hansen er uddannet historiker med speciale indenfor besættelsestiden og særligt de danske kz-fanger. Han har gennem en årrække forsket i de danske fangers skæbne i særligt de mindre nazistiske koncentrationslejre. Til dagligt er Jens-Christian Hansen museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet. Aftenen afsluttes med
Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.