Europas mindretal med Dieter Küssner

Dato
Sted

Skive Bibliotek

Mød og hør Dieter Küssner, der er en af vicepræsidenterne for de 300 mindretal i Europa, når han besøger Skiveegnens Grænseforening mandag den 19. februar om aftenen på Skive bibliotek. Dieter Küssner der er vokset op i Flensborg, er uddannet lærer. Han har det meste af sit liv været højskolelærer og i 20 år var han højskoleforstander på Jaruplund højskole. For øvrigt har han også en kort tid været højskolelærer her på Krabbesholm højskole i Kristian Schulz-Petersens tid. Men det meste af sit liv har Dieter Küssner haft sit virke i Sydslesvig, hvor han i mange år var formand for Sydslesvigs forening og Sydslesvigs Museumsforening, samt talsmand for Mindretalsrådet i Tyskland og siddet i mange andre bestyrelser. Han er tillige en dygtig arkæolog og en habil kender af egyptisk og grønlandsk oldtidshistorie, så han bruges ofte på Færøerne, Island, Grønland og Norden som rejseleder. Dieter Küssner er imidlertid mest kendt som vicepræsident for FUEN dvs. den europæiske paraplyorganisation for de nationale mindretalsbefolkningsgrupper i Europa. Disse 300 fællesskaber har vidt forskellige behov og udfordringer, eftersom der på den ene side findes gode modeller for et medborgerskab og et samliv mellem mindretal og flertal i Europa. På den anden side findes der også nogle lande, som slet ikke anerkender deres mindretals eksistens. Ifølge officielle oplysninger fra EU findes der ud over de 23 officielle sprog i EU over 60 regionale mindretalssprog, som tales af 40 millioner mennesker. Der findes nemlig i Europa 90 sprog, hvoraf kun 37 tales som nationalsprog, mens 53 sprog regnes som „sprog uden stat “. En EUROMOSAIC-undersøgelsen bestilt af Europa-Kommissionen har sat grænsen for et sprogs overlevelse til 300.000 personer. Her i disse måneder indtil den 3. april samles der over hele Europa underskrifter ind for at støtte Det europæiske borgerinitiativ. Et initiativ, der fungerer i henhold til Lissabontraktaten som et instrument til direkte demokrati i Den Europæiske Union.
FUEN blev dannet i 1949 og det har i forbindelse med projektet Mindretallenes kontor og Hus i Flensborg kunnet byde ind med organisationens erfaringer fra aktiviteter på europæisk plan ud fra kendskabet til mindretallenes behov. Aktiviteterne i Mindretallenes Hus vil være koncentreret omkring tre områder: Kontaktsted i forbindelse med mindretalsanliggender i Europa, informations- og dokumentationscenter vedrørende mindretal og fyrtårn for den dansk-tyske region. Formålet er at skabe forbindelse mellem videnskab, politik, økonomi, kultur, uddannelser, den regionale udvikling, civilsamfundet og medierne ved at formidle konkret rådgivning, information og støtte. Mange konflikter i forbindelse med den fremtidige sameksistens i Europa bunder i dag direkte eller indirekte i behandlingen af mindretal. De geopolitiske udfordringer resulterer således i et ny-gammelt syn på mindretalsbegrebet. FUEN repræsenterer de europæiske mindretals interesser på regionalt, nationalt og især på europæisk plan. I den forbindelse arbejder organisationen sammen med EU, Europarådet, OSCE og FN samt en række andre interesseorganisationer for europæiske mindretal. Arbejdet på at bygge bro således som Dieter Küssner har gjort det hele sit liv, sker ved at leve i en symbiose efter normen at ville de andre uden at opgive sig selv. Så der skal nok mandag den 19. februar bliver anledning til at drøfte det ene og det andet.