Udflugt til Sønderjylland - AFLYST

Dato
Sted

Dalumhallen, Odense S

Da det er 100 året for afslutning på 1. Verdenskrig og dermed optakt til genforeningen med Nordslesvig, vil vi besøge Verdens bedst bevarede forsvarsstilling fra 1. Verdenskrig omtalt som Sicehrungsstellung Nord.
Denne sikringsstilling anlagde tyskerne tværs over land fra Vesterhavet til Østersøen, da de frygtede for engelsk landsætning i Jylland, så englænderne kunne angribe Tyskland fra nord.
Vi besøger Strandelhjørn Batteri, hvor vor guide, Ena, vil tage imod og fortælle om sikringsstillingen og følge os resten af dagen.
Fra Strandelhjørn Batteri kører vi til Agerskov Skole, hvor der er et mindre museum. Vi holder frokostpause på skolen og spiser vor medbragte madpakke. Derfra kører vi til Løgumkloster Krigsfangekirkegård, får en rundvisning i Kirken, samt ser og hører om resterne af klosteret fra Cistercienserordenen samt hører om munkenes bedrifter. Herefter vil der være kaffepause i Refugiet, og når den er overstået, sætter vi kursen mod Skibelund Krat ved den gamle grænse, Kongeåen, og ser mindelunden med opsatte mindesmærker over danske personligheder, som efter 1864 krigen arbejdede for danskheden i Slesvig. Herfra kører vi til Hvilehjemmet Bennetgaard i Københoved, hvor der kl. 17:30 serveres aftensmad. Efter at have spist aftensmaden kører vi tilbage mod Dalumhallen, hvor vi forventer at være et sted mellem kl. 19:30 – 20:00.
Dette arrangement koster for medlemmer kr. 500,00 pr. person, for ikke medlemmer kr. 600,00, og i prisen er indregnet adgangsbillet, guide, kaffe og aftensmad - drikkevarer dog for egen regning.
Bindende tilmelding senest lørdag den 21. april 2018 sendes til Hans Ulrik Balslev, mail: humb@mail.dk,
tillige med indbetaling på reg. 0914 konto 9060478896, med angivelse af navn.
Turen arrangeres af Odense Grænseforening.