Udflugt til Ærø

Dato
Sted

Toldbogade

Afgang med bus fra Toldbodgade kl. 8.00 mod Svendborg. ( På Ærøfærgen kan der købes kaffe).Rundtur på Ærø med guide, som følger os hele dagen. Middag på Vindeballe Kro (drikkevarer for egen regning). Besøg på Søbygård. Kaffe/ kage i det fri inden sejlturen hjem. Forventet hjemkomst til Nyborg kl. ca.18.30.
Pris :650 kr./ medl. 700 kr./ ikke medl. Bindende tilmelding til Helene Sørensen tlf. 23843785 (gerne sms) senest d. 1/8 2018 Indbetaling til konto: 2019 7785627094.