Folkemødet på Bornholm - det sker i Sydslesvig-teltet

I Sydslesvig-teltet sættes national identitet, mindretalspolitik og forholdet til Tyskland på dagsordenen. De sydslesvigske foreninger, Folketingets Sydslesvigudvalg og Grænseforeningen bringer erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland i spil i debatter om sprog, migration og kulturmøder. Kom og mød repræsentanter fra det danske mindretal samt kendte politikere og debattører. Deltag i debatter, quizzer, lanterneoptog, fællessang og sønderjysk kaffebord.

Find os på stadeplads 4A på Danchells Anlæg i Allinge.

sidevæg med løve og tekst.png

 

Torsdag

13-13.30

Mette Bock stiller skarpt på kultur og national identitet
Kulturminister Mette Bock i samtale med to generationer fra det danske mindretal
Findes der et dansk mindretal i Sydslesvig om 50 år? Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) åbner Sydslesvig-teltets program med en samtale med repræsentanter fra det danske mindretal om kultur, national identitet og begrebet bindestregsidentitet.

Arrangør: Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening

 

14.00-15.00

Merete Riisager stiller skarpt på danske værdier i skolen

Undervisningsminister Merete Riisager vil have debat om danske værdier med debattører og skolefolk.

Undervisningsministeren har taget Danmarkskanonens værdier med til Bornholm. Hvad betyder værdierne for børn og unge? Hvorfor er de vigtige for vores dagligdag og vores samfund? Og hvordan bliver det levende og nærværende i skolen og på ungdomsuddannelserne? Det skal skolefolk og debattører diskutere med skoleklasser rundt i landet i en debat, der handler om argumenter, lydhørhed og eftertanke.

Arrangør: Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

15.15-16.00

Er Dannebrog et positivt symbol?

Kom og deltag i debat om danske værdier og det danske mindretal i Sydslesvig

Er Dannebrog et positivt symbol, som alle danskere kan samles om? Det er blot et af de spørgsmål, som 3.500 danskere har svaret på i en omfattende undersøgelse, som Grænseforeningen står bag. Her bliver også spurgt til danskernes kendskab til det danske mindretal i Sydslesvig. Mener danskerne, det er en god idé, at den danske stat giver økonomisk støtte til det danske mindretals institutioner 100 år efter Genforeningen i 1920? Kom og vær med i debatten og mød Michael Moos-Bjerre, der har gennemført undersøgelsen. Moderator: Anna-Lise Bjerager, kommunikationschef i Grænseforeningen.

Arrangør: Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening

 

18.30-19.00

Dansk-tysk Grand Prix-sanger giver koncert

Hør sydslesvigske Michael Schulte, der ved Melodi Grand Prix i Lissabon repræsenterede Tyskland og fik 12-point af Danmark

”You let me walk alone”, sang sydslesvigeren Michael Schulte til Melodi Grand Prix i Lissabon, hvor han med 12 point fra danskerne opnåede en flot 4. plads. Nu siger han tak for de 12-point ved for første gang at spille i Danmark. Det sker på årets Folkemøde på Bornholm.

Arrangør: Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening

 

Fredag

10.30-11.15

”Vi er røde, vi er hvide”

Deltag i debat om sport og national identitet sammen med ex-landsholdspiller i håndbold Erik Veje

Når Danmark i morgen spiller sin første kamp ved fodbold-VM i Rusland, vil mange danskere følge slagets gang hjemme foran tv-skærmen. De vil finde den rød-hvide klaphat frem og juble eller græmme sig afhængig af kampens resultat. Hvorfor betyder det noget for os som danskere, om det danske landshold vinder eller taber? Kom og vær med i en debat om sport og national identitet med Erik Veje Rasmussen, tidligere landsholdsspiller i håndbold, og Bent Clausen, næstformand i DBU, der skal afsted til Rusland i aften. Moderator: Anna-Lise Bjerager, kommunikationschef i Grænseforeningen.

Arrangør: Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening

 

11.30-12.15

Hvor går grænsen for medierne?

Dansk vs. tysk presse - debat med bl.a. DR’s Tysklands-korrespondent Michael Reiter

I Danmark kan nærmest alle meninger og holdninger få plads i medierne. Som mediebrugere tager vi efterfølgende stilling til, hvad vi selv synes er overbevisende. I Tyskland er der en anden pressetradition. Journalisters holdninger træder ofte tydeligt frem, og ikke alle holdninger er velkomne. Er tyske journalister bedre til at søge sandheden, fremfor kun at vinkle synspunkter i debatten? Kom og deltag i debatten med Michael Reiter, DRs korrespondent i Tyskland, Jesper Vind, journalist og forfatter til bogen ”Det nye tyske højre – politik, rødder, ideer”, Lars Erik Bethge, kommunikationschef hos Sydslesvigsk Forening (SSF), og Jørgen Møllekær, chefredaktør ved Flensborg Avis.

Arrangør: Flensborg Avis

 

13.30-14.15

Bør vi rykke tættere på Tyskland?

Trump og Brexit – Søren Espersen og Christel Schaldemose i debat om dansk udenrigspolitik

Trump og Brexit sætter spørgsmålstegn ved Danmarks udenrigspolitiske dogmer. For nogle er Tyskland det nye udenrigspolitiske anker i en usikker verden. Men dur Tyskland til det? Kom og deltag i debatten med Søren Espersen, MF for Dansk Folkeparti og medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn, Christel Schaldemose, MEP for Socialdemokratiet, og Anke Spoorendonk, forh. Europaminister i Slesvig-Holsten.

Arrangør: Flensborg Avis

 

14.30-15.15

Danmark og Tyskland – naboer, partnere og politiske venner? 

De to landes ambassadører debatterer, hvorfor vi fortsat skal investere i det dansk-tyske naboskab

Den danske ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, og den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner, debatterer styrkerne og udfordringerne i det aktuelle dansk-tyske forhold og kommer med deres bud på det fremtidige naboskab. I en tid, der er præget af international uro, fremstår det dansk-tyske forhold stabilt og tillidsfuldt. Men hvordan ser det bilaterale forhold egentlig ud bag facaden? Hvad ser en danske regering, når den kigger mod Tyskland? Og hvilken rolle spiller Danmark i Tysklands politiske verdenssyn? Hvilke politiske, økonomiske og kulturelle tiltag føres ud i livet for at udbygge forbindelserne og fremme det uudnyttede potentiale? Hvorfor er det overhovedet vigtigt at udbygge det bilaterale forhold? Hvori ligger den håndfaste merværdi for danskere og tyskere? Hvilke fælles værdier bør Danmark og Tyskland fremme i Europa og verden? Ordstyrer er Mathias Sonne, Informations korrespondent i Berlin.

Arrangører: Den Danske Ambassade i Berlin, Den Tyske Ambassade i København, Sydslesvigsk Forening, Grænseforeningen

 

16.30-17.15

Skal det danske mindretal engagere sig internationalt?

Kom og diskuter med Martin Henriksen (DF), Christian Juhl (EL) og Jon Hardon Hansen fra Sydslesvig

Folketingets Sydslesvigudvalg støtter en række foreninger i Sydslesvig, der har til opgave at styrke dansk sprog og kultur. De politiske partier er uenige om det er en god ide, at foreningerne samtidig engagerer sig i europæisk mindretalsarbejde. Især Sydslesvigsk Forenings engagement i paraplyorganisationen Federal Union of European Nationalities (FUEN) vækker debat. Kom og hør Martin Henriksen (MF fra DF), Christian Juhl (MF fra EL) og Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, debattere mindretallets internationale forbindelser. Deltagere i debatten: Martin Henriksen, MF (DF), Christian Juhl, MF (EL), Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening. Ordstyrer: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis.

Arrangør: Sydslesvigudvalget

 

17.30-18.15

Kan mindretalspolitik hindre flygtningestrømme?

Mogens Lykketoft og Jens-Peter Bonde debatterer mindretal, migration og udenrigspolitik

Undertrykkelse af mindretal kan ligesom krig og fattigdom være med til at skabe flygtningestrømme mod Europa. Derfor er det oplagt at spørge, om mindretalspolitik bør være en del af en aktiv europæisk udenrigspolitik? Hør forhenværende udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft debattere spørgsmålet med forhenværende medlem af Europa-Parlamentet Jens-Peter Bonde. Deltagere: Fhv. udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling Mogens Lykketoft og fhv. medlem af Europa-Parlamentet Jens-Peter Bonde. Moderator: Generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen.

Arrangør: Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen

 

20.00

Lanterneoptog – lys aftenen op

Vær med til at lyse sommeraftenen op i et lanterneoptog fra Sydslesvig-teltet

Kom og vær med til at lyse sommeraftenen op i et lanterneoptog, der starter ved Sydslesvig-teltet og fortsætter rundt på Folkemødepladsen. Lanterneoptoget er en gammel tradition, som der i Sydslesvig gøres meget ud af.  

Arrangør: Sydslesvigsk Forening

 

Lørdag

 

9.15-10.00

Morgensang – Danmarkskanon: Værktøj, våben eller støvsamler?

Morgensang og andagt om frihed, fællesskab og folkelighed, Luther, Grundtvig og det fælles.

Start dagen med morgensang og andagt om frihed, fællesskab og folkelighed, ved provst Viggo Jacobsen fra Flensborg. Den tyske forbundsdommer Ernst-Wolfgang Böckenförde påpeger, at den frihedsbaserede stat kun kan bestå, hvis friheden reguleres af folket selv; for at friheden kan leve og overleve, er der brug for fælles klangbund i folket. En sådan kan findes i Luthers lille Katekismus, en grundbog om kristendom, der skønnes at indeholde den mest læste pædagogisk-metodiske anvisning nogensinde. Også for Grundtvig og hans folkelige sange var oplysningen om det fælles et kerneanliggende. Senere har Kulturkanonen fra 2005 og Danmarkskanonen fra 2016 forsøgt at nedfælde danskernes fælles kulturelle udgangspunkt. Nu følger endda en Sydslesvigkanon. Hvad kan vi bruge disse kanoner til? Er de værktøjer for opretholdelse af den frihedsbaserede stat? Våben for kulturel ensretning? Eller blot støvsamlere? Og hvad kan vi lære af Luther og Grundtvig om oplysning om det fælles?

Arrangør: Dansk Kirke i Sydslesvig

 

10.30-11.15

Skyd svinet!

Der bygges vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland. Hvad betyder det for grænselandet?

Ulvens tilbagevenden til den danske natur har affødt en ophedet debat. Nu er vildsvinene på vej. Kom og hør tilhængere og modstandere af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse diskutere dets betydning for grænselandet og den danske landbrugseksport. Deltagere: Anni Matthiesen, MF (V) Formand for Sydslesvigudvalget, Christian Rabjerg Madsen, MF (S) medlem af Sydslesvigudvalget, Flemming Meyer, Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund. Ordstyrer: Steffen Bang, Sekretariatsleder Sydslesvigsekretariatet.

Arrangør: Sydslesvigudvalget

 

11.30-12.15

Sundhed i folkeskolen – hvor skal der sættes ind?

Kan man ved en målrettet sundhedsfaglig indsats i skolen rykke ved børn- og unges helbred og sundhedsvaner?

Hvad betyder inklusion - hvor meget har dette ændret for skolernes behov for sundhedsfaglig ekspertise i folkeskolen? Bør skoler kunne tilbyde sundhedsfaglig hjælp til børn med kronisk sygdom i skolehverdagen? Er målet tilstedeværelse af sygeplejefaglige i skolehverdagen for en tidssvarende og sikker håndtering af skader og sygdom? Disse og mange flere spørgsmål om både behovet for behandling i skoletiden og under besøg i daginstitutioner, vejledning samt forebyggende arbejde er del af hverdagen i skolesundhedstjenesten. Men hvad er behovet fremover? Elevernes, skolernes og forældrenes behov? Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg tager disse spørgsmål op og inviterer til en dialog om behovet og emnet. Mød John Christiansen, formand kreds Syddanmark, Dansk Sygeplejeråd og fra Dansk Sundhedstjeneste Karen Fink, ledende læge skolesundhedstjenesten, Tom Petersen, forretningsfører, og Randi Kuhnt, formand.

Arrangør: Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

 

kl. 14.00-16.00

Sønderjysk kaffebord – Kager, fællessang og dialog

Prøv det sønderjyske kaffebord, der handler om samtale og fællesskab. 

Det sønderjyske kaffebord er mest berømt for sine mange kager, men det handler også om samtale, fællesskab og identitet. Hør hvad kaffebordene betød for nationalismen i Slesvig for hundrede år siden – både for de dansk- og tysksindede. Undervejs vil der være fællessang og mulighed for at møde repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig. Det sønderjyske kaffebord arrangeres af Grænseforeningen Bornholm og Bornholms Højskole. Kaffebordet er i år økologisk.

Arrangør: Grænseforeningen, Grænseforeningen Bornholm, Sydslesvigsk Forening, Bornholms Højskole

 

17.30-18.15

Den store grænsequiz i højt humør: Danmark vs. Tyskland

En til tider munter quiz, hvor man vinder ny viden og vin fra Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig

Hvad er forskellen på Danmark og Tyskland, og hvem scorer højest når det drejer sig om korruption og pressefrihed? Den store quiz med bibliotekschefen fra Dansk Centralbibliotek, Jens M. Henriksen, der har samlet både gaver og god viden fra statistikkens verden til en dyst om indsigt i de to lande, der deler grænse.

Arrangør: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

 

Søndag

 

kl. 10.15-11.00

Genforening 1920 – et forbillede for Catalonien?

Kan folkeafstemningen fra 1920 og den dansk-tyske mindretalsmodel være forbillede for Catalonien?

Folkeafstemningen om grænsedragningen i 1920 og den dansk-tyske mindretalsmodel bliver fremhævet som inspiration for andre mindretal og grænseregioner i Europa. Kan begivenhederne fra dengang bruges som inspiration for de mange regionale mindretal i EU, der ytrer ønske om selvstændighed? Skotland har afholdt en folkeafstemning om uafhængighed med accept fra den britiske regering, mens Cataloniens folkeafstemning har ført til en konflikt i hårdknude mellem den spanske centralregering og den catalanske regionalregering, der med snævert flertal ville erklære Cataloniens uafhængighed. Er det catalanske ønske om selvstændighed legitimt? Eller går separatismen i EU for vidt? Og hvordan kan erfaringerne fra de sidste 100 års udvikling i det dansk-tyske grænseland inspirere en løsning på den spansk-catalanske konflikt? Mød fhv. minister i Slesvig-Holsten Anke Spoorendonk (SSW), professor Uffe Østergård, MF Christian Juhl (EL) og formand for Det Udenrigspolitiske Selskab U35 Lukas Lausen.

Arrangør: Sydslesvigsk Vælgerforening