”Fredsgudstjeneste” + kaffe og foredrag

Dato
Sted

Præstevang Kirke, Tamsborgvej 2, Hillerød (v/ hjørnet af Københavnsvej)

Lige præcis på 100 års dagen for afslutningen af Første Verdenskrig, inviterer vi til en flot og glædelig markering af denne dag. Sammen med sognepræst Annemarie Lund ved Præstevang Kirke i Hillerød, har vi aftalt, at gudstjenesten denne dag står i fredens tegn. Efter gudstjenesten inviteres til kaffebord, og efter kaffen, vil tidl. oberstløjtnant, og nu historie-interesseret lærer, Jørgen Storm fortælle kort om ”Den store Krig”, og om den udvikling, der både medførte dannelsen af flere nye stater, og netop også gav befolkningen i Slesvig muligheden for at stemme om deres fremtidige tilhørsforhold til Danmark eller Tyskland. Pris: Deltagelse gratis. Derimod modtages bidrag til julehjælp med glæde og tak.