Jubilæum

Dato
Sted

Riddersalen, Sønderborg Slot

Vi fejrer vort 90-års-jubilæum med et Åbent Hus - arrangement. Der vil være paneldiskussion, taler, hyggeligt samvær og lidt godt til ganen. I panelet deltager Flemming Meyer, SSW, Jens Andresen, Grænseforeningen og Sigfried Matlok,
tidligere redaktør af ”Der Nordscleswiger”. Ordstyrer er Peder Damgaard. Musikgruppen Trio 1-2-3 medvirker.
Alle er velkommen!