Højskoledag

Dato
Sted

Kulturhuset Emanuel i Skærbæk

Tema : Eventyr
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang v/ Tove Tersbøl
10.30 Eventyrfortæller Jens Peter Madsen - “Da bedstefar var dreng”
12.00 Frokost
13.00 Mads Rykind Eriksen fortæller om flere af sit livs eventyr : at genstarte Rødding højskole, at være far til syv, om rejseeventyr.
14.30 Kaffe
15.00 Koncert og fællessang m/ Karen Munk Nielsen og Michael Tersbøl.
16.00 Farvel og på gensyn.
Billetter a 350 kr, alt incl, bestil på www.kulturhus-emanuel.dk