Kredskursus

Dato
Sted

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Taler: Provst emeritus Viggo Jacobsen, Flensborg.
Emne: ”Det rige mindretalsliv, særligt med blik på kirkens bidrag” og
”Luther og Grundtvig – deres vinkler på folkeliv”.
Taler: MF Christian Juhl, Silkeborg.
Emne: ”Hvad laver Sydslesvigudvalget?”.
Taler: Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen.
Emne: ”Grænseforeningen i jubilæumsåret 2020”.
Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-.
Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden.
Tilmelding nødvendig senest fredag 8. marts til kredsformand Erling Nielsen,